Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật và Tuyên Bố – Cách Tiếp Cận của Chúng Tôi đối với Quyền Riêng Tư

Tại www.hoadondientuviettel.com (sau đây được gọi là “công ty chúng tôi”), chúng tôi nỗ lực tuân thủ các luật pháp bảo vệ quyền riêng tư và đặt mọi nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách an tâm. Để đạt được điều này, chúng tôi liên tục cải thiện công nghệ an ninh thông tin và củng cố hệ thống quản lý. “Chính Sách Bảo Mật” này mô tả cách chúng tôi tiếp cận vấn đề này, bao gồm cách thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin liên quan đến khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Thông Tin Cá Nhân

Thông tin được khách hàng cung cấp bao gồm tên, địa chỉ email, tên công ty, phòng ban, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và các chi tiết khác liên quan đến khách hàng chính họ.

Top 10 Online Casinos

[Xử Lý Thông Tin Cá Nhân]

Định Nghĩa và Thu Thập Thông Tin Khách Hàng Để sử dụng các dịch vụ đa dạng được cung cấp bởi công ty chúng tôi, khách hàng doanh nghiệp (sau đây được gọi là “khách hàng doanh nghiệp”) như các công ty, tổ chức và văn phòng, cũng như khách hàng cá nhân (sau đây được gọi là “khách hàng cá nhân”), gọi chung là “khách hàng”, cung cấp thông tin cho mục đích nhận diện. Điều này bao gồm tên công ty (hoặc tên cho khách hàng cá nhân), tên phòng ban, tên người chịu trách nhiệm, tên liên hệ, địa chỉ email, mã bưu chính, địa chỉ, số điện thoại, số fax, loại ngành nghề, số lượng nhân viên, thông tin tài khoản thanh toán, v.v. Ngoài ra, khách hàng có thể cung cấp thông tin khác để phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của họ. Chính Sách Bảo Mật này phân loại thông tin như là “thông tin cá nhân”. [Thông Tin Doanh Nghiệp] Thông tin doanh nghiệp được tạo ra và được đưa vào cơ sở dữ liệu dựa trên cuộc phỏng vấn trực tiếp với các công ty, thông tin từ đối tác kinh doanh, thông tin đăng ký và nguồn thông tin công cộng. Tuy nhiên, công ty chúng tôi chỉ xử lý thông tin của các quan chức doanh nghiệp và không xử lý thông tin tín dụng cá nhân.

[Các Phương Thức Thu Thập Thông Tin Cá Nhân về Đại Diện Công Ty, v.v.] Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân một cách chính xác thông qua các phương tiện sau:

Thu thập trực tiếp từ cá nhân Thu thập gián tiếp từ các nguồn khác ngoài cá nhân Thu thập thông tin từ các nguồn công cộng như đăng ký kinh doanh, đăng ký bất động sản, tờ báo chính thức và dữ liệu công cộng từ văn phòng thuế Thu thập thông tin từ các nguồn công cộng như trang web, báo và tạp chí Thu thập thông tin cá nhân thông qua các công nghệ đặc biệt trên internet

Ngoài thông tin cá nhân của khách hàng, công ty chúng tôi sử dụng cookie để tổng hợp thông tin truy cập trang trên các dịch vụ web, thu thập nhật ký truy cập (bao gồm địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, thông tin nhà cung cấp, trang giới thiệu, thông tin máy tính, thời gian truy cập, v.v.).

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng doanh nghiệp được quản lý tại trụ sở công ty chúng tôi, nhưng trong các trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin cá nhân cho đối tác ngoại vi. Tuy nhiên, các đối tác ngoại vi này bị cấm sử dụng, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân cho mục đích khác ngoài những mục đích được giao bởi công ty chúng tôi.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích sau:

  • Để vận chuyển sản phẩm và tính phí sử dụng
  • Để xác nhận và liên lạc về sản phẩm được đặt mua và quá trình giao hàng
  • Để gửi chiến dịch, dịch vụ đặc biệt, quảng cáo về sản phẩm mới và dịch vụ mới qua thư, fax hoặc email đến khách hàng doanh nghiệp
  • Để sử dụng, tiếp thị, tùy chỉnh, quảng bá và cải tiến các dịch vụ đa dạng được cung cấp bởi công ty chúng tôi

[Ngừng Cung Cấp Thông Tin Quảng Cáo]

Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động quảng cáo khi có yêu cầu từ khách hàng.

Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

Mà không có sự đồng ý của khách hàng, công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán hoặc cho mượn thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan công cộng như tòa án và cảnh sát dựa trên cơ sở pháp lý, hoặc trong các trường hợp có quy định đặc biệt trong luật pháp, hoặc khi công ty chúng tôi đánh giá là cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của khách hàng hoặc công chúng, hoặc để bảo vệ hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc dịch vụ của công ty chúng tôi khỏi các hành động trái với luật lệ hoặc điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Tuyên Bố Miễn Trách

Mục Đích của Trang Web này và Trách Nhiệm của Người Sử Dụng

Trang web của công ty chúng tôi được thiết kế cho mục đích thông tin. Việc sử dụng trang web này là trách nhiệm của khách hàng, và công ty chúng tôi không đảm bảo độ chính xác hoặc tính hữu ích của thông tin được cung cấp trên trang web này trừ khi được nêu rõ. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, thiệt hại, mất mát hoặc tổn thương nào có thể xảy ra do thông tin được công bố trên trang web này. Chúng tôi mong nhận được sự hiểu biết của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào, hãy thoải mái liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hạnh phúc hỗ trợ nếu có điều gì chúng tôi có thể giúp đỡ.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ.

(Chính Sách Bảo Mật và Tuyên Bốwww.hoadondientuviettel.com, Phiên bản 2023)